Επικοινωνία

Επικοινωνία

Άρης Ζωγράφος

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης

Τ: 2107770007 Κ: 6975902800
e-mail: info@driving.org.gr

Αθανάσιος Σκορδάς

Υπεύθυνος Βορείου Ελλάδας
Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης

Κ: 6947728557
e-mail: driving.congress@gmail.com

Για εργασίες στο:
congress@driving.org.gr

drive-edu-hyatt

Hyatt Regency Thessaloniki
(13o χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης – Περαίας, 57001, Θεσσαλονίκη)