Το Συνέδριο

Ο Δρόμος είναι δάσκαλος.
Ο Δρόμος είναι η ελευθερία, είναι η αναμονή, είναι η κίνηση, είναι η διαδρομή.

Αλήθεια! Πως προσδιορίζεται σήμερα ο δρόμος;

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 186.300 παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από τροχαία σε όλο τον κόσμο. Αυτό αντιστοιχεί σε 500 νεκρά παιδιά την ημέρα, ή ένα παιδί κάθε τρία λεπτά. Χιλιάδες άλλα τραυματίζονται σε καθημερινές συγκρούσεις.

Κάθε τρία λεπτά ένα παιδί πεθαίνει στον δρόμο, ενώ χιλιάδες άλλα τραυματίζονται σε καθημερινές οδικές συγκρούσεις..! Εμείς τι θα κάνουμε γι΄αυτό;

Οι Εκπαιδευτές Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, διεκδικώντας ασφαλέστερους δρόμους, συνεχίζουν τις δράσεις τους με άξονα την εκπαίδευση των παιδιών στην οδική ασφάλεια και την ευαισθητοποίηση των καθ’ ύλην αρμοδίων θεσμών της πολιτείας. Στο πλαίσιο αυτό συνδιοργανώνουν με το Ε.Μ.Π. και τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Πατρών και Α.Π.Θ., συνεπικουρούμενοι από μαζικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο, το 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας με θέμα: Παιδιά και Οδική Ασφάλεια. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη 19 έως 21 Μαΐου 2017 στο Ξενοδοχείο Hyatt και αποτελεί την κατακλείδα σειράς δράσεων που πραγματοποιούμε με αντικείμενο την ασφάλεια των χρηστών των οδοστρωμάτων.

Κύριοι στόχοι του συνεδρίου είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας, ιδιαίτερα σε σχέση με τα παιδιά, και η παρουσίαση και αξιολόγηση των παρεμβάσεων και καινοτομιών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται για την βελτίωση της ασφάλειας οδηγών, οχημάτων και πεζών στο ελληνικό οδικό δίκτυο.

Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των αναλύσεων των στοιχείων οδικών ατυχημάτων, καθώς και μεθοδολογίες και σύγχρονες τεχνολογίες σχετικές µε την οδική ασφάλεια, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί ή πρόκειται ή προτείνεται να εφαρμοστούν στην Ελλάδα. Κοινός παρονομαστής «ο Δρόμος» ως σημείο αναφοράς, εκπαίδευσης, συμπεριφοράς, αλληλεπίδρασης και κινητικότητας.

Επίσης, θα παρουσιαστούν διεθνείς καινοτόμες πρακτικές και εμπειρίες και θα συζητηθεί η εφαρµοσιµότητα και τα πιθανά αποτελέσματα τους στις εγχώριες συνθήκες.

Οι κύριες θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι:
 • Το παιδί ως έμβρυο (Εγκυμοσύνη και Οδική Ασφάλεια)
 • Το παιδί ως επιβάτης
 • Το παιδί ως πεζός
 • Το παιδί ως Οδηγός
Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι:
 • Η Πολιτική Οδικής Ασφάλειας σε σχέση με τους χρήστες και το θεσμικό πλαίσιο.
 • Το οδικό περιβάλλον σε σχέση με τους χρήστες της οδού
 • Η συμπεριφορά και η εκπαίδευση των χρηστών της οδού, ανά ηλικία
 • Η παραμέληση του παιδιού
 • Η θέση για ασφαλέστερα οχήματα και προδιαγραφές
 • Η ανάλυση, πρόβλεψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων
 • Η βέλτιστη παροχή φροντίδας μετά από ατύχημα
 • Η διαχείριση της οδικής ασφάλειας
 • Το όραμα για το παιδί και την οδική ασφάλεια

Το συνέδριο αφορά σε ερευνητές, επιστήμονες, εκπαιδευτές οδήγησης & κυκλοφοριακής αγωγής, επαγγελματίες και φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή µε την οδική ασφάλεια και συμπεριφορά στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα το Συνέδριο απευθύνεται σε:
 • Αρμόδια Υπουργεία (ΥΠΟΜΕΔΙ, Υπ. Εσωτερικών, Υπ. Υγείας, Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υπ. Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη)
 • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτές Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής
 • Οργανισμούς και φορείς υγείας
 • Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα
 • Επιστήμονες του χώρου υγείας
 • Οργανώσεις και φορείς γονέων
 • Βιομηχανίες οχημάτων και οδικής υποδομής
 • ΚΤΕΟ - ΙΚΤΕΟ
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Λέσχες Αυτοκινήτου και Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Οι εργασίες μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση congress@driving.org.gr, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Στην υποβολή θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας, οι συγγραφείς, η ιδιότητά τους, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και η θεματική ενότητα στην οποία θεωρούν ότι ανήκει η εργασία τους.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οργανωτική επιτροπή στο

info@driving.org.gr
και στα τηλέφωνα:
6975 902 800 210 777 0007

Η πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης Driving e-Academy αποτελεί μια καινοτόμα επιστημονική πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφορικής Αγωγής (www.driving.org.gr) με στόχο την παροχή των πλέον σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων σε νέους (υποψήφιους) και υφιστάμενους οδηγούς οχημάτων.

Περισσότερα

Με την στήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης

Συνδιοργανωτής

Χορηγός Επικοινωνίας